HomeCalifornia$30 Tickets
$1
$2
$3
$5
$10
$20
$30
Game #TitlePriceROITop PrizeProfit
1481$10 Million Dollar Titanium Black$300.010$10,000,000$0.30
1467200X$30-0.053$10,000,000-$1.60
1408$400 Million Money Mania$30-0.079$10,000,000-$2.36
1505Set For Life! Millionaire Edition$30-0.093$20,000,000-$2.79